LoL Havalı Nick Oluşturmak İçin Özel Karakterler

League of Legends, Türkiye’de en çok oynanan oyunların başında geliyor diyebiliriz. Çok fazla oyuncuya sahip olması hem oynamak için bir para ödemediğimizden hem de ülkemizde rekabetçi oyunların sevildiğinden. Diğer sevilen oyunlarda da olduğu gibi LoL şekilli nick adı altında size LoL şekilli nick yazma hakkında bilgiler vereceğiz ve özel harfleri paylaşacağız. Genel olarak farklı yazı tiplerinden olacak yazımız hangi bölgelerde oynadığınızda yazabileceğinizi de belirteceğiz. Genel olarak yapmanız gereken tek şey almak istediğiniz harfi ya da harfleri seçip kopyalayarak bir araya getirmektir. Gelelim LoL şekilli nick için harflere

Aşağıda her bölge için kullanma izni verilen özel karakterler listelenmiştir:

Türkiye:

 • ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð0
 • 123456789ABCDEFGĞHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZabcçdefgğhıijkl
 • mnoöpqrsştuvwxyzªµßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿı
 • ŁłŒœŠšŸŽžºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞƒˆˇˉμfiflĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹź

Rusya:

 • 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefg
 • hijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
 • ШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Brezilya:

 • 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQ
 • RSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

AB Batı:

 • 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
 • defghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙ
 • ÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃ
 • ńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉμfifl

AB İskandinav ve Doğu:

 • 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
 • ZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ
 • ÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùú
 • ûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉ
 • ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

Latin Amerika:

 • 0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 • ÁÉÍÓÚÜ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúü

Kuzey Amerika/Okyanusya sadece alfabedeki normal karakterlere ve rakamlara izin verilmektedir.

Size LoL şekilli nick yapmayı göstermiş olduk. ЙЕÐîRÓУÚИ Bir tane de biz yapmış olalım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir